A A A
SmodBIP

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Jarocinie

ul. Wąska 2
63-200 Jarocin

e-mail: psse.jarocin@pis.gov.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie
dr n. o zdr.  Beata Oleśków

☎ infolinia: 22 25 00 500


1. Oddział Nadzoru:

Kierownik Oddziału Nadzoru
e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii
e-mail: epidemiologia@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia
e-mail: higiena.zywnosci@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
e-mail: higiena.komunalna@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
e-mail: higiena.pracy@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
e-mail: higiena.dzieci@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-jarocin.pl

2. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
e-mail: mikrobiologia@psse-jarocin.pl

3. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

Sekcja Ekonomiczna
e-mail: ksiegowosc@psse-jarocin.pl

Sekcja Administracyjno-Techniczna
e-mail: administracja@psse-jarocin.pl

4. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-jarocin.pl

5. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
e-mail: statystyka@psse-jarocin.pl

6. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
e-mail: kadry@psse-jarocin.pl

7. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
e-mail: ksiegowosc@psse-jarocin.pl

8. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
e-mail: statystyka@psse-jarocin.pl

9. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
e-mail: administracja@psse-jarocin.pl

10. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
e-mail: oc@psse-jarocin.pl

11. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

12. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
e-mail: iod@psse-jarocin.pl

13. Stanowisko Pracy Archiwisty
e-mail: administracja@psse-jarocin.plOpublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 29.10.2020
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 15.09.2020
Dokument oglądany razy: 6 183