A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Jarocinie

ul. Wąska 2
63-200 Jarocin

tel./ fax   62 747 23 17,    62 747 62 43  -  Sekretariat

e-mail: psse.jarocin@pis.gov.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie
dr n. o zdr.  Beata Oleśków
tel. 62 747 60 03

Telefon alarmowy (całodobowy) :

509 615 090

Do komórek organizacyjnych można połączyć się za pośrednictwem sekretariatu
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 lub bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny:

1. Oddział Nadzoru:

Kierownik Oddziału Nadzoru
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 37

Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 40, 45, e-mail: epidemiologia@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 39, 49, e-mail: higiena.zywnosci@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 32, e-mail: higiena.komunalna@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 47, e-mail: higiena.pracy@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 43, e-mail: higiena.dzieci@psse-jarocin.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 37, e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-jarocin.pl

2. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 35, e-mail: mikrobiologia@psse-jarocin.pl

3. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

Sekcja Ekonomiczna
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 42, e-mail: ksiegowosc@psse-jarocin.pl

Sekcja Administracyjno-Techniczna
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 41, e-mail: administracja@psse-jarocin.pl

4. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 38, e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-jarocin.pl

5. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 46, e-mail: statystyka@psse-jarocin.pl

6. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 44, e-mail: kadry@psse-jarocin.pl

7. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 42, e-mail: ksiegowosc@psse-jarocin.pl

8. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 46, e-mail: statystyka@psse-jarocin.pl

9. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 41, e-mail: administracja@psse-jarocin.pl

10. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 41, e-mail: oc@psse-jarocin.pl

11. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 46

12. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 46, e-mail: iod@psse-jarocin.pl

13. Stanowisko Pracy Archiwisty
tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 41, e-mail: administracja@psse-jarocin.pl

KASA  tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 33

FAX  tel. 62 747 23 17, 62 747 62 43 wew. 50Opublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 15.09.2020
Dokument oglądany razy: 5 802