A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana przepisów prawnych

Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa rozdział 1 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)
Do zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, a w szczególności:

 1. wykonywanie czynności kontrolnych;
 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
 3. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 4. działalność przeciwepidemiczną;
 5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 6. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
 7. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 8. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
 9. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności
  w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
 10. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 11. prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
 12. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 13. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 14. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
 15. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi;
 16. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 17. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 18. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
 19. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw
  i przepisów wykonawczych.Opublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 15.09.2020
Dokument oglądany razy: 3 571