A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie w dniu 03.09.2019 r. - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie w dniu 08.04.2019 r. - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie w dniu
07.11.2018 r. - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie z 10.10.2018 r. - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przez Oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin  11.08.2016 r. - pobierz


Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Ostrowie Wielkopolskim ul. Ogrodowa 3A, 63-300 Pleszew
w dniach: 5 lipca 2016r. – 13 lipca 2016r. - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie ul.Wąska 2, 63-200 Jarocin 27.04.2016 - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie ul.Wąska 2, 63-200 Jarocin 11-12.04.2016 - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Inspektora OC i Spraw Obronnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie ul.Wąska 2, 63-200 Jarocin 18.06.2015 - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie ul.Wąska 2, 63-200 Jarocin 23.04.2015 - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu 12.06.2014 - pobierz


Kontrola prowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Finansów i Budżetu w dniach 23.04 - 21.05.2014,
Przedmiot kontroli : Gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp - [wystąpienie pokontrolne]


Sprawozdanie z kontroli nieprzewidzianej okresowym planem kontroli w zakresie sprawdzenia pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych PSSE w Jarocinie 15.01.2013 - pobierz


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu 18.02.2013 - pobierz
Opublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 02.12.2019
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 02.12.2019
Dokument oglądany razy: 4 169