A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności


Państwowa Inspekcja Sanitarna w Jarocinie jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  1. higieny środowiska,
  2. higieny pracy w zakładach pracy,
  3. higieny procesów nauczania i wychowania,
  4. higieny wypoczynku i rekreacji,
  5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
  6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej
w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska,
a także na prowadzeniu działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.Opublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 21.05.2019
Dokument oglądany razy: 4 897