A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie stanowiska pracy

Struktura organizacyjna

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Oddział Nadzoru, w skład którego wchodzą:
 • Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii
 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia
 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
 • Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 1. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
 • Sekcja Ekonomiczna
 • Sekcja Administracyjno-Techniczna
 1. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
 2. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
 3. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
 4. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
 5. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
 6. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
 7. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
 8. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
 9. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 10. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony DanychOpublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 21.05.2019
Dokument oglądany razy: 4 490