A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie prowadzi rejestry, ewidencje
z których dane z wyjątkiem informacji niejawnych i ustawowo chronionych, w szczególności danych osobowych, mogą być udostępnione w siedzibie PSSE przez uprawnionego pracownika osobom, które wylegitymują się dowodem osobistym:

 1. Centralny rejestr skarg i wniosków
 2. Rejestr zarządzeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie oraz Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie
 3. Rejestry decyzji
 4. Rejestr decyzji płatniczych
 5. Rejestr tytułów wykonawczych o charakterze pieniężnym i niepieniężnym
 6. Rejestry odwołań
 7. Rejestr ustaleń i wniosków
 8. Rejestry protokołów kontroli
 9. Rejestr protokołów wizytacji
 10. Rejestry zaleceń pokontrolnych
 11. Rejestry protokołów poboru prób
 12. Rejestr pobranych prób UKŻ i monitoringu oraz wyników
 13. Rejestr ocen wyników próbek /orzeczenia PPIS/
 14. Rejestr ocen jakości wody
 15. Rejestr badań prób wody
 16. Rejestr zgód nowych technologii
 17. Rejestr ewidencji kontroli
 18. Rejestr kontroli nieplanowanych
 19. Rejestr transportu skontrolowanego
 20. Rejestr nowej żywności
 21. Rejestr zgłoszeń i ocenianych partii produktów z importu
 22. Rejestr certyfikatów
 23. Rejestr bloczków mandatów karnych
 24. Rejestry mandatów
 25. Ewidencja nałożonych mandatów karnych
 26. Rejestr interwencji, zażaleń
 27. Rejestr zgłoszeń wody kwestionowanej
 28. Rejestr zgłoszeń awarii wodociągowej
 29. Rejestr ocen higienicznych
 30. Rejestr odstępstw i derogacji
 31. Rejestr poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej
 32. Rejestr zastosowanych materiałów i wyrobów
 33. Rejestr zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli
 34. Rejestr współpracy z innymi jednostkami
 35. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 36. Rejestr czynników rakotwórczych
 37. Rejestr zgonów
 38. Rejestr czynników chorobotwórczych
 39. Rejestr chorych na wzw
 40. Rejestr nosicieli HBs i HCV
 41. Rejestr otoczenia nosicieli HBs i HCV
 42. Rejestr nosicieli Salmonelloz
 43. Rejestr chorych i ozdrowieńców Salmonelloz
 44. Rejestr nosicieli duru brzusznego
 45. Rejestr porażeń wiotkich
 46. Powiatowy rejestr zachorowań
 47. Rejestr zachorowań (podejrzeń) na choroby zakaźne
 48. Gruźlica - rejestr chorych i otoczenia
 49. Rejestr przychodu szczepionek w PSSE
 50. Rejestr rozchodu szczepionek w PSSE
 51. Rejestr noworodków nieszczepionych
 52. Rejestr przekazu kart uodpornienia
 53. Rejestr szkoleń personelu szczepiącego
 54. Rejestr o wstrzymaniu w obrocie preparatów szczepionkowych
 55. Powiatowy rejestr zgłoszeń NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych)
 56. Centralny rejestr prób
 57. Rejestr czynników biologicznych podlegających zgłoszeniu do PIS
 58. Rejestr badań na nosicielstwo wykonanych dla uczniów/studentów
 59. Ewidencja obiektów objętych nadzorem w powiecie jarocińskim przez PPIS w Jarocinie
 60. Rejestr zakładów podległych HŻŻiPU podlegających rejestracji i zatwierdzeniu
 61. Rejestr zakładów podległych HŻŻiPU podlegających rejestracji
 62. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów
 63. Ewidencja druków ścisłego zarachowania – czeki bankowe
 64. Ewidencja wystawionych upomnień
 65. Dzienniki korespondencji wpływającej i wychodzącej
 66. Ewidencja upoważnień do podpisywania decyzji i pism w imieniu PPIS
 67. Rejestr wydanych i zdanych upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych
 68. Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych z upoważnienia PPIS w Jarocinie
 69. Rejestr wydanych i zdanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 70. Rejestr wydanych i zdanych legitymacji służbowych
 71. Rejestr wydanych zgód na prowadzenie działalności gospodarczej i dodatkowych zajęć zarobkowych
 72. Ewidencja pracowników
 73. Ewidencja czasu pracy
 74. Ewidencja wyjazdów służbowych
 75. Ewidencja wyjść służbowych
 76. Ewidencja wyjść prywatnych
 77. Rejestry narad i szkoleń zewnętrznych/wewnętrznych
 78. Ewidencja kontroli

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie prowadzi składnicę akt.Opublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 26.09.2018
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 26.09.2018
Dokument oglądany razy: 4 503