A A A
SmodBIP

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie jest podmiotem leczniczym,
w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarocinie wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023879 prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie jest powiat jarociński.

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie został nadany  statut - pobierz,
stanowiący załącznik do  Zarządzenia Nr 329/12 Wojewody Wielkopolskiego - pobierz
z dnia 18 maja 2012r

Zarządzenie Nr 180/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Jarocinie. - pobierzOpublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 04.06.2018
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 04.06.2018
Dokument oglądany razy: 3 780